Δρ. Τσίγκανος Αντώνης

Δρ. Τσίγκανος Αντώνης

Senior Design Engineer, Think Silicon S.A., An Applied Materials Company

Ο Αντώνης έλαβε Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό από το τμήμα Πληροφορικής του Ε.Κ.Π.Α. και δίπλωμα μηχανικού από το τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. Ε.Μ.Π.. Το Διδακτορικό του αφορά την σχεδίαση επιταχυντών επεξεργασίας δεδομένων με FPGAs για Δορυφόρους, εστιάζοντας σε δεδομένα υπερ-φασματικών εικόνων. Εργάζεται ως Μηχανικός Σχεδίασης Υλικού στη Think Silicon, όπου σχεδιάζει επεξεργαστές για εφαρμογές Γραφικών και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Έχει εμπειρία ως μηχανικός λογισμικού και σχεδιαστής ηλεκτρονικών συστημάτων για αεροδιαστημικές εφαρμογές, μέσω της συμμετοχής του σε έργα έρευνας και ανάπτυξης της Ε.Ε., της Ελλάδας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και μιας διαστημικής αποστολής της ESA. Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας διαστημικών προτύπων δεδομένων και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εν-πτήση επεξεργασία δεδομένων σε συσκευές FPGA, σχεδιασμό System-on-Chip, την αξιοπιστία συστημάτων, την επιτάχυνση Τ.Ν. και τη συμπίεση δεδομένων.