Συμεωνίδου Μάχη

Συμεωνίδου Μάχη

General Manager, AgroApps

Η Μάχη Συμεωνίδου είναι διδάκτορας της Σχολής Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και υποβολή και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει πάνω από 12 χρόνια εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων ως ομιλήτρια.  Έχει εργαστεί σε φορείς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέσεις ευθύνης στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και έχει διδακτική εμπειρία σε θέματα αγροτικού τουρισμού.. Στην Εταιρία απασχολείται ως υπεύθυνη διαχείρισης όλων των συγχρηματοδοτούμενων  έργων που υλοποιεί η εταιρεία.