Σιδέρη Όλγα

Σιδέρη Όλγα

Υπεύθυνη Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα, Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Όλγα Σιδέρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Msc) στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Κατάρτιση». Έχει λάβει το Δίπλωμα Διδακτικής και Εκπαιδευτικής Επάρκειας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και Εξειδίκευση  στην Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Διαταραχές Συμπεριφοράς – Υπερκινητικότητα, Ψυχικές Διαταραχές, Αυτισμός, Συμβουλευτική Γονέων. Ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο 8ο ΓΕΛ Περιστερίου καθώς και στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγίου Δημητρίου ως κοινωνιολόγος. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των σπουδών της, απασχολήθηκε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) ως Κοινωνιολόγος – Εργασιακός Σύμβουλος, ενώ υλοποίησε συμβουλευτικές για το Μητρώο Ε.Κ.Ο του Οργανισμού. Έχει συμμετάσχει σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως Κοινωνιολόγος – Σύμβουλος και έχει υλοποιήσει 450 ώρες συμβουλευτικής, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,  σε εργαζόμενους και ανέργους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Την παρούσα χρονική στιγμή, εργάζεται στο Γραφείο Διασύνδεσης ως Υπεύθυνη Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.