Σαριτζόγλου Στέλλα

Σαριτζόγλου Στέλλα

Partner, Tax, EY Greece

Η κυρία Σαριτζόγλου είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Κατέχει Δίπλωμα στη Φορολογική Νομοθεσία από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε φορολογικά και λογιστικά αντικείμενα.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και διαθέτει άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξης.
Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Μετά την αποφοίτησή της εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως λογίστρια σε μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών και ενσωματώθηκε στο δυναμικό της EY στην Αθήνα το 2010.
Η κυρία Σαριτζόγλου έχει 16 χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών φορολογικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις φορολογικές διατάξεις. Έχει ασχοληθεί κυρίως με φορολογικούς ελέγχους, επισκόπηση φορολογικών δηλώσεων και παροχή φορολογικών συμβουλών σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη διενέργεια ελέγχων ειδικού σκοπού στα πλαίσια συγχωνεύσεων/εξαγορών.Έχει πολύ καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας.

Παρέχει φορολογικές υπηρεσίες σε Ελληνικούς και πολυεθνικούς ομίλους – εισηγμένους και μη – οι οποίοι ανήκουν σε ευρύ φάσμα κλάδων. Πιο συγκεκριμένα, έχει εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε φαρμακευτικές εταιρείες, βιομηχανίες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, εταιρείες τεχνολογίας, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εταιρείες τροφίμων.