Πρεντουλής Νικόλαος

Πρεντουλής Νικόλαος

Διευθύνων Εταίρος, PRENTOULIS GERAKINI Δικηγορική Εταιρία

Nikos Prentoulis is a seasoned strategist and litigator, spearheading the IP and dispute resolution team of PRENTOULIS GERAKINI. His practice spans across the whole spectrum of Intellectual Property and IT law, ranging from litigation and IP asset management to commercialization and complex IT projects. He is described as a "star in the contentious sphere" and "very results driven and an expert in European IP law". Nikos was admitted to the bar in 2000.