Πλέουρας Κωνσταντίνος

Πλέουρας Κωνσταντίνος

Διευθυντής Διακίνησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.