Παπαδοπούλου Παρασκευή

Παπαδοπούλου Παρασκευή

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας(Ε.Φ.Φ.Ε.)

Η Παρασκευή Παπαδοπούλου είναι τεταρτοετής Φοιτήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό από τα μαθητικά της χρόνια. Ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ένωσης Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας (GPSF - Greek Pharmaceutical Students’ Federation). 

Τον τελευταίο χρόνο διετέλεσε Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Ε.Φ.Φ.Ε., εκπροσωπώντας τα μέλη της στην πανευρωπαϊκή κοινότητα φοιτητών Φαρμακευτικής, ενώ έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Ένωσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στα ενδιαφέροντα της συμπεριλαμβάνονται πέρα από τον εθελοντισμό, η λογοτεχνία και ο χορός.