Παναγιωτίδου Σοφία

Παναγιωτίδου Σοφία

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Η κ. Σοφία Παναγιωτίδου προΐσταται των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που παρέχονται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους του πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης στο οποίο εργάζεται από το 1996. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ποικίλες δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, επαγγελματικής δικτύωσης και διαμόρφωσης στοχευμένης στρατηγικής αναζήτησης εργασίας. 

Επιπλέον συντονίζει και συμμετέχει σε ποικίλες πρωτοβουλίες σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ως εισηγήτρια θεματικών συμβουλευτικής καριέρας και ανάπτυξης δεξιοτήτων (soft skills).

Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  με ειδικό επιστημονικό πεδίο έρευνας την διαμόρφωση ταυτότητας εργοδότη επιλογής (Employer Branding). Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών  στη «Διδακτική των Γλωσσών και τη Γλωσσική Επικοινωνία» (Α.Π.Θ.) και στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). ‘Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος διπλώματος διοίκησης επιχειρήσεων («Diploma in Business Administration»/Georgia University) του I.C.B.S.-Thessaloniki Business School.