Παναγιωτίδου Αγγελική

Παναγιωτίδου Αγγελική

Σύμβουλος εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, ΟΠΑ

Η κυρία Αγγελική Θ. Παναγιωτίδου είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΟΠΑ) και «Κράτος & Δημόσια Πολιτική» (ΕΚΠΑ), με κατεύθυνση Διοικητικής Επιστήμης και ειδίκευση στα μοντέλα διοίκησης πανεπιστημίων.

Έχει μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από το 2011 εργάζεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου στελεχώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αρμόδια για το συντονισμό, τοποθέτηση και διοικητική υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε φορείς απασχόλησης. Από το Φεβρουάριο του 2016 τοποθετήθηκε στο Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ με την ιδιότητα της Σύμβουλου Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας.

Έχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων διασύνδεσης, όπως οι Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και σε ό,τι αφορά υπηρεσίες αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. Πεπειραμένη εισηγήτρια, αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με τα διαφορετικά κοινά στα οποία και απευθύνεται. Τέλος, στην καθημερινότητα της διακρίνεται για την αμεσότητα στη συνεργασία, τον ενθουσιώδη χαρακτήρα καθώς και το υψηλό κίνητρο επίλυσης προβλημάτων.