Μποϊλέ Μαρία

Μποϊλέ Μαρία

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η Δρ. Μαρία Μποϊλέ είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλία και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη του Ερευνητικού Τομέα για Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα Μεταφορών, Θαλάσσιες και Αεροπορικές μεταφορές,  στο Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Είναι Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας “Waterborne”. 

 Έχει εργαστεί ως Καθηγήτρια Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Rutgers, ΗΠΑ, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προγράμματος στο Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών, και Συνεργάτιδα στο Κέντρο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Rutgers.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από φορείς στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, έχει δημοσιεύσει πάνω από 170 τεχνικά άρθρα και 17 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο της έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις. Έχει διατελέσει σύμβουλος και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων σε πλήθος έργων και μελετών σε θέματα μεταφορών.