Μίχας Αλέξανδρος

Μίχας Αλέξανδρος

Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Αλέξανδρος Δ. Μίχας είναι Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναλαμβάνει αστικές και ποινικές υποθέσεις, με κύριο πεδίο ενασχόλησής του τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τα εμπορικά σήματα. Είναι αυτοαπασχολούμενος και κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως συνεργάτης σε δικηγορικά γραφεία και έχει υπάρξει συνεργάτης – εταίρος σε δικηγορική εταιρεία.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2012. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) και από το έτος 2019 είναι σύμβουλος του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.