Μαντόπουλος Θεόδωρος

Μαντόπουλος Θεόδωρος

Οικονομολόγος στον τομέα της υγείας, IQVIA

Ο κύριος Μαντόπουλος σπούδασε χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε καριέρα στα οικονομικά της υγείας μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στα Πανεπιστήμια του Birmingham και του Bristol. Στη συνέχεια ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Warwick όπου εργάστηκε σε οικονομικές αξιολογήσεις φαρμάκων στο χώρο της ογκολογίας και ακολούθως επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί σαν σύμβουλος στην αγορά του φαρμάκου όπου και εξακολουθεί να εργάζεται. Το κύριο αντικείμενο της εργασίας του είναι η έρευνα και η οικονομική αξιολόγηση πάνω σε καινοτόμα φάρμακα ώστε να εγκριθούν και να αποζημιωθούν από διάφορες χώρες της Ευρώπης.