Μανιατάκου Αδαμαντία

Μανιατάκου Αδαμαντία

Patient Safety Specialist / Deputy of Patient Safety Head, NOVARTIS HELLAS

Η κυρία Μανιατάκου είναι  απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εφαρμογή συμπλόκων ενώσεων σιδήρου, νιοβίου και βολφραμίου στην κατάλυση, φωτοκατάλυση και βιοκατάλυση, στην αντιδιαβητική και κυτταροστατική δράση τους. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της εργάστηκε ως Χημικός σε ιδιωτικές εταιρίες στον έλεγχο ποιότητας (Coca-Cola) και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (APIVITA). Από το 2004 έως το 2006 δίδασκε ως καθηγήτρια Χημείας σε ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 

Στη συνέχεια εργάστηκε για 8 χρόνια ως επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς στη Novartis. Από το 2016 εργάζεται στο τμήμα Ασφάλειας Ασθενών (Φαρμακοεπαγρύπνησης) της Novartis. Η τρέχουσα θέση είναι Patient Safety Specialist / Deputy of Patient Safety Head. Από το 2000 είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και από το 2018 μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛΕΦΙ). Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και ημερίδων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με θέματα που άπτονται των επιστημονικών ενδιαφερόντων της.