Μαλαξιανάκης Δημήτρης

Μαλαξιανάκης Δημήτρης

Διευθυντής Ανάλυσης και Τιμολόγησης Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ERGO Ασφαλιστική