Λιγνός Αλέξανδρος

Λιγνός Αλέξανδρος

Business Transformation and Excellence Director, Info Quest Technologies S.M.S.A

Ο κ. Λιγνός σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικό & Μηχανικός Η/Υ στο ΕΜΠ και στην συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό του στο Operations Management στο πανεπιστήμιο UMIST στο Manchester στην Μεγάλη Βρετανία. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Colgate Palmolive στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα στον τομέα πρόβλεψης πωλήσεων καθώς και ανάλυσης αποθεμάτων σε επίπεδο Ευρώπης. Στην συνέχεια στα πλαίσια της επαγγελματικής του ανάπτυξης εργάστηκε στην Diageo Hellas S.A. και πάλι στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου αρχικά ασχολήθηκε με την εγκατάσταση νέων συστημάτων επιχειρησιακού ελέγχου (ERP) αλλά και συστημάτων πρόβλεψης πωλήσεων και διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντων. Παράλληλα με την εργασία του ολοκλήρωσε και το μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Diageo Hellas S.A. Εργάστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού όπως Ιταλία, Ελβετία και Nordics, με συμμετοχή σε μεγάλα project στρατηγικής και μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στον τελευταίο του ρόλο στην Info Quest Technologies έχει ως βασική ευθύνη την ηγεσία σε έργα επιχειρηματικού μετασχηματισμού με έμφαση στον επανασχεδιασμό και τη διακυβέρνηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, την παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης των επιχειρηματικών δεικτών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάλυση δεδομένων καθώς και την εύρεση ευκαιριών για δημιουργία αξίας στον οργανισμό μέσω της καινοτομίας.