Κόντη Πολυξένη

Κόντη Πολυξένη

Ανώτερη Συνεργάτις, KLC Law Firm (Κ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ-Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ, Δικηγορική Εταιρεία)

Η κα Πολυξένη Κόντη είναι Ανώτερη Συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί ενεργό δικηγορία για περισσότερο από 20 έτη και παρέχει νομική υποστήριξη επί διαφόρων θεμάτων εμπορικού και εταιρικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων και εκκαθαρίσεων εταιρειών, αναδιαρθρώσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, μεταβίβασης μετοχών, μεταβίβασης επιχειρήσεων και παρόμοιων θεμάτων. 

Επιπλέον, έχει εμπειρία στη σύνταξη και διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων δικαιόχρησης και διανομής, καθώς και άλλου είδους συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων σχετικά με ρυθμιζόμενους τομείς, όπως αμυντικές συμβάσεις και συμβάσεις φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Συμμετέχει επίσης, σε εκκρεμείς αντιδικίες που απορρέουν από αστικές και εμπορικές διαφορές.

Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος LL.M. στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (International Commercial Law) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Nottingham της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ παρακολουθεί επί του παρόντος μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με τίτλο «Δημιουργική Γραφή». Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.