Μπουρούτης Κωνσταντίνος

Μπουρούτης Κωνσταντίνος

Tax Senior Manager - Grant Thornton A.E.E (GT)

Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες & Δημόσια Διοίκηση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση τις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές κατά την περίοδο 1999 – 2004. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος και έχει επαγγελματική πιστοποίηση στην Φορολογία παρακολουθώντας το μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο της PwC (2011 – 2012). 

Από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2016 (9 έτη) εργάστηκε ως ελεγκτής του τμήματος Assurance της PricewaterhouseCoopers (PwC) στο γραφείο της Αθήνας, τόσο στο τμήμα του Τακτικού ελέγχου (2007 – 2011) όσο και στο τμήμα Φορολογικών ελέγχων (2011 – 2016) που ήταν αρμόδιο για τα έργα του Φορολογικού Πιστοποιητικού. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και σήμερα είναι μέλος της Grant Thornton A.E.E (GT) με έδρα την Αθήνα και εργάζεται ως Tax Senior Manager στο τμήμα του Assurance με αρμοδιότητες την οργάνωση, καθοδήγηση και εποπτεία των ελεγκτικών ομάδων που ασχολούνται με τα Φορολογικά Πιστοποιητικά τόσο σε Εισηγμένες εταιρείες και ομίλους όσο και σε μικρότερες οντότητες, ενώ έχει ενεργή συμμετοχή στην Business Development Committee που ασχολείται με την εξεύρεση νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την εταιρεία του και την εμβάθυνση των συνεργειών ανάμεσα στα τμήματα της GT. 

Tέλος παρέχει τις υπηρεσίες του σε έργα του Φορολογικού συμβουλευτικού τμήματος για την διενέργεια due diligence, συγχωνεύσεων και άλλων εξειδικευμένων φορολογικών υπηρεσιών.