Κιουν Αντώνης

Κιουν Αντώνης

Data Science & Advanced Analytics Lead, IQVIA

Ο Αντώνης Κιουν γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος M.Sc. Marketing & Επικοινωνίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών.

Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικούς ρόλους στον χώρο της επιστήμης ανάλυσης δεδομένων και της μηχανικής μάθησης, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιήσουν τα δεδομένα ούτως ώστε να αναπτυχθούν, να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως Data Science & Advanced Analytics Lead στην IQVIA, έχοντας ως κύρια ευθύνη τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και τεχνικών λύσεων, ικανών να προσφέρουν προστιθέμενη αξία για τους επαγγελματίες υγείας. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Accenture ως Data Science Manager, συνεργάστηκε με πάνω από 20 ηγετικά global brands στους χώρους των καταναλωτικών αγαθών, του λιανικού εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, με κύριο στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων λύσεων μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δεδομένων σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των πελατών. Επίσης στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Data Science Senior Officer στην Alpha Bank, ως Marketing Manager στην εταιρία Zakcret Sport και ως αναλυτής δεδομένων στην εταιρία BIS.