Καργάκος Ευάγγελος

Καργάκος Ευάγγελος

Senior Financial Controller, Vernicos Scafi Tugs & Salvage

Ο κύριος Καργάκος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται ως Senior Financial Controller στην εταιρεία Vernicos-Scafi Tugs & Salvage.

Στο παρελθόν και για διάστημα 11 χρόνων έχει εργαστεί σε ναυτιλιακή εταιρεία καθώς και στην ελεγκτική εταιρία Deloitte στον εξωτερικό έλεγχο ναυτιλιακών εταιριών.

Παράλληλα, είναι κάτοχος των επαγγελματικών τίτλων ACCA και ICS.