Καλκαντέρας Θεόδωρος

Καλκαντέρας Θεόδωρος

Εμπορικός Διευθυντής, Olympic Shipping and Management S.A. (Onassis Group)

Ο κος Καλκαντέρας είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάζεται στην Ελληνική Ναυτιλία, στο εμπορικό κομμάτι, από το 2006.