Δρ. Σινάνογλου Ι. Βασιλεία

Δρ. Σινάνογλου Ι. Βασιλεία

Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η κα Βασιλεία Σινάνογλου είναι Διδάκτωρ Χημικός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κατά την πενταετία 2016-2021.
Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εστιάζονται: (1) στην ανίχνευση/προσδιορισμό λειτουργικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα,
(2) στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων, (3) στη μελέτη της ακτινοβόλησης τροφίμων και επιδράσεων αυτής στα λειτουργικά συστατικά τους,
(4) στη μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, (5) στην εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αντιοξειδωτικής δράσης, (6) στην εφαρμογή της στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη μοντέλων για την ταξινόμηση και τον έλεγχο της διατροφικής αξίας προϊόντων τροφίμων.
Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 9 ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό της έργο συνοψίζεται σε 72 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές και σε 133 εργασίες σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.
Είναι κριτής σε 45 Αναγνωρισμένου Κύρους Επιστημονικά Περιοδικά. Διαθέτει σημαντικό αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα: Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων, Χημική Σύσταση και Ποιότητα Τροφίμων, Λειτουργικά Συστατικά Τροφίμων, Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης, Γενική Χημεία, Ανάλυση και Εκτίμηση της Ποιότητας Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων κλπ..

Links
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8109-5563
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iW--1dQAAAAJ&hl=el